• سیاوش صفاریان‌پور   s_saffarianpour@

    1399/06/19 ساعت 15:32

    حالا کارى ندارم برجسته سازى خبر تغییر جنسیت ستاره سینما با خبرهاى مهم دیگر ارتباط دارد یا نه! ولى اجازه بدهید بلند بلند فکر کنم و از خودم بپرسم ماجراى ادعاى #تجاوز فلان هنرمند و ادعاى آزار جنسى یکى از مدیران دیجى کالا با یکى دو خبرداغ پیش رو فراموش میشود؟
    آیا ما بردگان خبریم؟