• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1399/06/18 ساعت 16:40

    رئیس جمهور در ششمین اجلاس شورای عالی همکاری راهبردی ایران و ترکیه:

    دو کشور در منطقه بسیارحساس خاورمیانه قرار گرفته‌ایم؛ دو کشور دو قدرت بزرگ منطقه هستند و همیشه دشمنی و کینه توزی‌هایی نسبت به دوکشور وجود داشته؛ راهی جز تقویت روابط دوستانه دو کشور برای غلبه بر توطئه‌ها وجودندارد.