• مجله بازخورد   BazkhordMag@

    1399/06/18 ساعت 19:36

    آخرین شماره بازخورد را اختصاص داده‌ایم به هوش مصنوعی. مطلب درخشانی از هیوبرت درایفس فیلسوف با ترجمه روان صالح نجفی در این شماره منتشر کرده‌ایم که می‌گوید هوش مصنوعی نهایتا نخواهد توانست به‌طور کامل جانشین انسان شود. خلاصه اینکه:
    دل را دلایلی هست که عقل را از آن‌ها خبر نیست.