• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1399/06/18 ساعت 17:03

    صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی:

    با توجه به اقدام واقعا خبیثانه و خرابکارانه که مرتبط با سانتریفیوژهای پیشرفته انجام دادند، تصمیم گرفته شد که سالن مدرن‌تر، وسیع‌تر و فراگیرتری برای تولید سانتریفیوژهای پیشرفته در همه ابعاد در دل کوه اطراف نطنز، تاسیس شود، البته کار هم شروع شده است.