• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1399/06/18 ساعت 22:55

    پرداخت پاداش بازنشستگان آغاز شد

    نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه:

    قول دادیم قبل از فرا رسیدن مهر پرداخت پاداش بازنشستگان را آغاز کنیم که خوشبختانه این امر از ابتدای این هفته با پرداخت ۵ هزار و ۷۰۰ میلیاردتومان آغاز شد.

    امسال مجوز استخدام ۲۲ هزار پرسنل به وزارت بهداشت داده شد.