• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1399/06/18 ساعت 11:20

    متهم ردیف اول پرونده «مفتاح رهنورد» از زندان بیرون آمد

    وکیل مالباختگان پرونده مفتاح رهنورد: جلسه رسیدگی به پرونده مفتاح رهنورد (۲۴ شهریور ماه) برگزار خواهد شد.«میثم رضایی» متهم ردیف اول پرونده مفتاح رهنورد با وثیقه ۳۴۰ میلیارد تومانی از زندان آزاد شده است.