• سیدمحمد لواسانی   smslavasani@

    1399/06/18 ساعت 15:39

    ولی انصافا بچه‌های اون نماینده مجلسه چقدر زرنگ بودن؛ هرکار می‌کردن رو مینداختن گردن #اندروید بدبخت.
    یاد بگیرید.