• مهسا جزینی   JaziniMahsa@

  1399/06/17 ساعت 11:00

  یه #رشتو خوب درباره دیدگاههایی که حول و خوش ماجرای #تجاوز و جنبش #MeToo
  ایجاد شده
  موافقان و مخالفان و نکاتی که مغفول مانده
  قربانی هستیم یا نه؟
  قربانی بسازیم یا نه؟
  قدرت بی‌قدرتان؟؟!!