• محسن معتمدکیا   motamedkia@

    1399/06/17 ساعت 00:50

    مطمئنم همین توییت‌ها و افشاگری‌ها کمک می‌کنه تا این سفره بی‌ثمر (حداقل درباره یکسری مربی تاریخ مصرف گذشته صدق می‌کنه) جمع یا کوچک بشه