• مجله بازخورد   BazkhordMag@

    1399/06/17 ساعت 20:25

    فقط سرمایه‌داری بوده که با درونی‌سازی یک قاعده نظام‌مند در پی استخدام نیروی کار، جایگزینی آن با ماشین‌ها، شتاب‌دهی به بازار و جان‌بخشی به کالاها برآمده؛ تا جایی که برخورد بین خریداران و کالاها هرچه بیشتر و بیشتر به خودکارسازی خود خرید منجر می‌شود.

    هوش مصنوعی اشتراکی | بازخورد ۱۵