• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1399/06/17 ساعت 23:47

    کاروان نظامیان آمریکایی در بغداد هدف حمله قرار گرفت

    کاروان نظامیان آمریکایی در بغداد با بمب‌های کنار جاده‌ای هدف حمله قرار گرفت.