• نهایت کاری که سازمان #بورس این روزها انجام میده
    یک دورهمی با چند تا حقوقی که فردا چجوری خالی کنن
    خسته نباشی دلاور