• احمد بروغنی   brooghani@

    1399/06/17 ساعت 08:21

    حالا که بحث اندروید داغه خاطره‌ای بگم از یک مقام عالیرتبه وزارتی. باهاش مصاحبه گرفتم، تماس گرفت قبل از چاپ حتما ایمیل کن تا بخونم. ازش آدرس ایمیل خواستم، بعد از چندین دقیقه اسپل کردن تاکید داشت حتما اول ایمیل سه تا دبلیو هم بزار. از ما انکار و از او اصرار که حتما بزار

    #اندروید