• مجله بازخورد   BazkhordMag@

    1399/06/16 ساعت 15:48

    در این روزهای شیوع کرونا، کانال‌های تلگرامی فرصت بیشتری برای دیده‌شدن دارند. رقابت این کانال‌ها در انتشار اخبار از روی دست هم باعث شده تکذیب اخبار هم افزایش پیدا کند. تعداد زیاد این تکذیبیه‌ها نشان می‌دهد عملا صحت فدای سرعت شده.

    صحت فدای سرعت | نوشته @azad_sahar | بازخورد ۱۵