• مهدی بابایی   mehdibabaei92@

    1399/06/16 ساعت 16:57

    به نظرم وقتشه که دیگه از پیامرسان بومی شیفت کنن رو سیستم عامل بومی تلفن همراه و یه چند صد میلیارد تومنی براش بودجه بگیرن.
    #اندروید