• مهراوه خوارزمی   m_kharazmi@

    1399/06/16 ساعت 17:22

    صحنه تلخ و شیرین امروز:
    کودک‌کار با گوشه ابزار شیشه پاک‌کنی‌ کوچک‌اش از جوی کنار خیابان به بوته گیاه تشنه‌ای آب می‌داد