• هفته‌ نامه شنبه   shanbemag1@

    1399/06/15 ساعت 14:09

    #بورس؛ اتوبوسی که #استارتاپ‌‌ها از آن جا ماندند
    سرمقاله ۱۹۴ اکبر هاشمی

    می‌نویسم که ثبت در تاریخ شودکه‌عدم توسعه در سال‌۱۳۹۹ باعث شد ما نتوانیم به بازارهای منطقه برویم. دست‌های ما را بستند و بازارها را دو‌دستی تقدیم رقبای آمریکایی و چینی و… کردند.