• مجید غمخوار   ghamkhar_majid@

    1399/06/15 ساعت 03:25

    راننده آزارگر که سه مسافر زن خود را مورد #تجاوز قرار داده و پول و طلای انها را سرقت کرده بود، در تهران دستگیر شد، این متهم هنگام فرار یک مامور را زیر گرفته و مجروح کرده بود