• حمید بعیدی‌ نژاد   baeidinejad@

    1399/06/14 ساعت 13:59

    مدیر کل جدید بی بی سی اعلام کرده است که مجریان این شبکه نباید دیدگاههای سیاسی خاص خود را در برنامه‌ها ارائه کنند و یا بادیدگاههای سیاسی وحزبی در شبکه‌های اجتماعی فعالیت داشته باشندوگرنه BBC جای آنها نیست.
    باید ببینیم این تصمیم تا چه حددر تمامی BBC بصورت غیرتبعیض آمیز اجرا میشود.