• از مزایای #کرونا یکی هم اینکه حالا دیگه ما مردها هم می‌تونیم بدون اینکه برای راننده ناخوشایند به نظر برسه، صندلی عقب آژانس بشینیم و سرمون به کار خودمون باشه و ناچار نباشیم با کسی که نمی‌شناسیمش، معاشرت کنیم.