• انقلاب اینترنت با لشکر رسانه‌های جمعی

    با ظهور رسانه‌های جدید در بستر #اینترنت، انقلابی در عرصه #ارتباطات رخ داد که بسیاری از کسب‌وکارها را متحول ساخت. این مقاله به تأثیر انقلاب #رسانه بر سازمان‌ها می‌پردازد.


    ۸ دقیقه
    الیاس کبیری

    #تبلیغات