• حمید بعیدی‌ نژاد   baeidinejad@

    1399/06/12 ساعت 13:36

    بیانیه دیشب کمیسیون مشترک اعضای برجام در وین: آمریکا بدلیل خارج شدن از برجام، عضو شرکت کننده در برجام نیست و نمیتواند فرآیند بازگشت تحریمها را در شورای امنیت به جریان بیندازد.