• روزنامه همشهری   hamshahrinews@

    1399/06/12 ساعت 11:04

    اعتراف متهم #تجاوز به دختران دانشجو به جرم خود/ رئیس پلیس تهران: «ک.الف» متهم به تجاوز به دختران دانشجو به جرم و تخلفش اقرار کرده و مدعی شده که سادیسم دارد اما اینگونه نیست./تاکنون شاکیان زیادی در رابطه با این پرونده به پلیس مراجعه کرده‌اند و مراجعات شاکیان کماکان ادامه دارد.