• سمیرا حسینی   Sisimiss_h@

    1399/06/11 ساعت 12:02

    برای به دست امدن این آمار ۹۵ درصدی هم از روش‌های آماری که برای اعلام کرونا بهره گرفته بودین استفاده کردین جناب جهانپور؟
    #کرونا