• «متیو مک‌کانهی» در فیلم «گرگ وال استریت »میگه: من اهمیتی نمیدم که شما وارن بافت باشید یا جیمی بافت، قانون شماره یک وال استریت این هست که هیچکس نمیدونه فردا روند بازار به چه شکله
    ***
    قانون دنیا هم همینه عزیز