• صندوق نوآوری و شکوفایی   inif_ir@

  1399/06/11 ساعت 12:07

  نشست وبیناری مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان با معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می‌شود
  موضوع: بررسی مسائل شرکت‌های دانش‌بنیان متقاضی خدمات توانمندسازی
  مهلت ثبت‌نام: سه‌شنبه ۱۸ شهریور
  ثبت‌نام
  http://inif.ir/web/guest/webinar…

  #صندوق_نوآوری_و_شکوفایی
  #دانش_بنیان