• مجله بازخورد   BazkhordMag@

    1399/06/11 ساعت 16:29

    بیایید امیدوار باشیم که، پس از اتلاف صداها میلیون دلار بودجه بر سر نظام‌های تصمیم‌گیری متکی به هوش مصنوعی، مدیران نظامی آن‌قدر عقل و درایت داشته باشند که از کاربست آن‌ها بپرهیزند.

    دل را دلایلی هست که عقل را از آن‌ها خبر نیست | هیوبرت درایفس، ترجمه صالح نجفی | بازخورد ۱۵