• مجله بازخورد   BazkhordMag@

    1399/06/10 ساعت 22:22

    در سال ۱۹۲۱ کارل چاپک، نویسنده اهل چک، در نمایشنامه «کارخانه ربات‌سازی روسوم» کلمه «ربات» را برای اولین بار به‌کار برد. کلمه ربات از «روبوتا» (به‌معنی کار) آمده است.

    تاریخچه مختصر هوش مصنوعی | بازخورد ۱۵