• امیر خانزاده   Amirkhanzad1980@

    1399/06/09 ساعت 19:01

    وین، سه‌شنبه میزبان نشست کمیسیون مشترک #برجام
    شهر #وین روز سه‌شنبه اول سپتامبر (۱۱ شهریور) میزبان نشست کمیسیون مشترک برجام به ریاست معاون سیاسی وزیر امور خارجه #ایران و معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپاست./ایرنا