• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1399/06/09 ساعت 13:30

    «یک روز همسرم گفت برنج نداریم و قوطی حلبی را نشان داد و گفت روغن هم تمام شده.دست توی جیب‌هایم کردم،خالی بود!هیچ پولی نداشتم که حتی مواد غذایی برای خانه تهیه کنم و سفره خانه را گرم نگه دارم.»/ از کتاب نوشته‌های #احمد_خیامی ، بنیانگذار #ایران‌_ناسیونال
    #معرفی_کتاب