• آساره کیانی   AsarehKiani@

    1399/06/08 ساعت 15:28

    افشاگری آزار و اذیتهای جنسی تاثیری بر کاهش یا حذف آسیب نخواهد داشت
    گیرم که آزاردهنده برای مدتی، دست و دلش بلرزد اما مادامی که زنان برای نزدیک شدن به اهداف، علایق و نیازهای زندگیشان مجبور باشند به جنس غالب آوانس بدهند در بر همین پاشنه خواهد چرخید
    #تجاوز #تاریخ #زنان #تساوی