• مصطفی بزرگ نسب   BozorgNasab@

    1399/06/07 ساعت 17:21

    گویا پسر #خاوری در #کانادا چندین میلیون دلار وام برای ساخت یک پروژه مسکونی گرفته پس نداده!

    #ژن_خوب

    ما درسمون فقط به اختلاس و فرار به کانادا رسیده
    ، ازینجا به بعدش چی‌ میشه؟!