• سارا معصومی   SaraMassoumi@

    1399/06/07 ساعت 12:29

    باشه خانم!من یکی از کسانی هستم که در آن به قول شما«سطل آشغال متعفن» مانده‌ام.
    فقط به خودت در خلوت پاسخ بده آیا میلیون‌ها زنی هم که جنبش #MeToo
    را در سرتاسر جهان پیش‌بردند، وطن خود را با همین عنوان خطاب کردند یا نه!
    احتمالا جلد مجله تایم هم توهم ذهن ما ایرانی‌های «بی‌رویا» است!