• محمدکاظم جعفری   mkjafari1@

    1399/06/07 ساعت 09:17

    شک نیست که مذهبی-انقلابی نادان (جاهل متنسک) برای یک ملت و فرهنگ بسیار خطرناک است اما از او خطرناک‌تر خودباخته‌ای است که با دیدن چهارتا زرق و برق و نایس‌بازی ینگه‌دنیا، زادگاه خود و اجدادش را «سطل زباله متعفن» می‌بیند و می‌نامد
    #تجاوز