• محمد باقرزاده   mbagherzadeh1@

    1399/06/07 ساعت 08:05

    حدود سه سال است که #آیدین_آغداشلو متهم به #آزار_جنسی است و در همین سه سال بارها رسانه‌های داخلی با او گفت‌و‌گو گرفتند اما یک‌بار درباره اتهام آزار یا تجاوز از او نپرسیدن.

    بله سانسور هست و کمر مطبوعات ایران را هم شکسته اما ضعف در روزنامه‌نگاری را با سانسور توجیه نکنیم.