• سیاوش صفاریان‌پور   s_saffarianpour@

    1399/06/07 ساعت 03:55

    دوستان @PeeyadeNetwork امروز ساعت ۲۰ قسمت دیگر از برنامه لایو اینستاگرامی #جمعه را پخش میکنند. این قسمت به ماجرای #تجاوز ، قربانیان و جنبه‌های حقوقی و‌ روانشناختی اختصاص دارد. بنظرم در مسیر آگاهی یابی تماشای آن میتونه مفید باشه. @Lvafaey @Atabakakson


    https://instagram.com/peeyade?igshid=۹q۲wlc۰fcjeu…