• سیاوش صفاریان‌پور   s_saffarianpour@

    1399/06/06 ساعت 00:25

    این متفاوت‌ترین اپیزود #هاگیر_واگیر است که منتشر میکنیم. براى ما @MandaniMr و@norouzi_more تجربه متفاوتى بود. موضوع اپیزود«پانزده و نیم»ماجراى #تجاوز است. حرفهاى این روزها که داستان رنج و شهامت گفتن است.
    شنیدن این قسمت براى کودکان و نوجوانان مناسب نیست!
    https://castbox.fm/vc/۲۶۶۴۶۵۱