• داشتم #اسنپ می‌گرفتم که یهویی یه موتوری موبایلم رو قاپید، لکن من ول نکردم و فرار کرد …
    الان اینجوریه که موقع کارکردن با موبایل توی خیابون باید در موقعیت امنی موضع بگیرید …