• طبق آمارهای انجمن جهانی فولاد روند رشد تولید #فولاد در ایران متوقف شده؛ در بهار امسال در اوج تنش ارزی و عبور دلار از مرز ۲۰ هزار تومان صنایع پایین‌دستی با خرید و انبار محصولات فولادی ریسک ناشی از افزایش نرخ ارز را پوشش دادند و موجب رشد قیمت فولاد شدند