• امروز در #روزنامه_شرق نوشتم که این کاری درست است که به مطالبه شبکه‌های اجتماعی اعتنا و پیگیری می‌شود و فردی به اتهام #تجاوز دستگیر و #اعدام_سه_جوان به تعویق می‌افتد،اما چرا درج موارد مشابه این مطالبات در رسانه‌های معمول و متداول با شکایت و دردسر و زحمت برای آنها همراه می‌شود؟