• مجله بازخورد   BazkhordMag@

    1399/06/05 ساعت 22:21

    بعد از جنگ دوم، محققان هوش مصنوعی مدعی ساخت ماشینی بودند که احساس کند و تصمیمات استراتژیک بگیرد. اما در دهه ۱۹۹۰ که دوباره سروکله هوش مصنوعی پیدا شد، کم‌کم از این ایده فاصله گرفتند و رفتند سراغ سیستم‌های خبره.

    متن کامل سرمقاله در وب‌سایت بازخورد:
    https://cutt.ly/yfdOR۱۶