• این همه توییت زدم درباره برجام، هیچ کس نگفت خرت به چند! دوره احمدی نژاد شال و روسری می‌فروختم و حالا اینترنتADSL می‌فروشم و در هر دو دوره از مذاکره و توافق آبرومند دفاع کردم؛اما بعضی با دوتا توییت درباره #تجاوز از این آنتن به آن آنتن در حال حضور و بروزند، نان درتجاوز است.