• مجله بازخورد   BazkhordMag@

    1399/06/04 ساعت 11:46

    ⁦⁩⁦در هفته اول انتشار شماره ۱۵ بازخورد، صرفا نسخه دیجیتالی مجله به فروش می‌رسد.@jaaardotcom نسخه چاپی بازخورد هفته آینده توزیع خواهد شد. برای پیش‌فروش نسخه چاپی به ما پیام بفرستید.

    فروش نسخه دیجیتال در وب‌سایت و اپلیکیشن جار:
    http://jaaar.com/kiosk/archives/bazkhord…