• مجله بازخورد   BazkhordMag@

    1399/06/04 ساعت 12:21

    هوش مصنوعی در بازخورد پانزدهم:
    دل را دلایلی هست که عقل را از آن‌ها خبر نیست

    شماره ۱۵ مجله بازخورد با موضوع اصلی هوش مصنوعی منتشر شد. در این شماره، تاریخچه مفصلی از هوش مصنوعی شرح داده شده و به استفاده از هوش مصنوعی در روزنامه‌نگاری ایران و جهان پرداخته شده است.