• روح الله نخعی   The_Ruhi@

    1399/06/04 ساعت 16:26

    اینکه متجاوزان را «مریض»، «حیوان»، «هیولا» و.. بخوانیم خطرناک است چون با انسانیت‌زدایی خیال ما را راحت می‌کند که از این خطاها دوریم.
    خیر. فاصله من با خطا یک تفکر پلید و یک تصمیم است. خیلی از این متجاوزان فکر می‌کرده‌اند با متجاوز فرق دارند. کسی #متجاوز به دنیا نیامده.
    #تجاوز