• موضوع #تجاوز و #آزار_جنسی این روزها به هشتگ داغ توئیتر تبدیل شده است. توصیه میکنم برای اطلاعات بیشتر در رابطه با این موضوع و #اقدامات_حقوقی مرتبط با آن ویدیوی منتشر شده توسط #دادیاب را مشاهده کنید.بازنشر ویدئو نیز به آگاهی بیشتر آسیب دیدگان و هموطنان کمک میکند.
    @FatemeRezghi