• حالا که بحث #تجاوز -اگرچه دیرهنگام- در فضای عمومی مطرح شده، از یاد نبریم که بسیاری از این موارد علیه کودکانی اتفاق می‌افتد که هیچ دفاع و پناهی ندارند.
    کاش همتی شکل بگیرد تا #خودمراقبتی را به #کودک آموخته و او را از امکان مطالبه #حمایت در صورت بروز چنین فاجعه‌ای اگاه کند