• مجله بازخورد   BazkhordMag@

    1399/06/04 ساعت 12:21

    وضعیت پیشرفت هوش مصنوعی در ایران و همچنین تأثیری که هوش مصنوعی در بازار کار و دنیای سیاست می‌گذارد نیز از دیگر موضوعات این شماره است. در این شماره، نگاهی به فیلم «۲۰۰۱: یک ادیسه فضایی» استنلی کوبریک انداخته شده که مهم‌ترین هوش مصنوعی تاریخ سینما را تصویر کرده.