• مجله بازخورد   BazkhordMag@

    1399/06/04 ساعت 12:21

    در هفته اول انتشار شماره ۱۵ بازخورد، صرفا نسخه دیجیتالی مجله به فروش می‌رسد.@jaaardotcomنسخه چاپی بازخورد هفته آینده توزیع خواهد شد. برای پیش‌خرید نسخه چاپی به ما پیام بفرستید.

    فروش نسخه دیجیتال در وب‌سایت و اپلیکیشن جار:
    http://jaaar.com/kiosk/archives/bazkhord…