• بهروز شجاعی   behrouzshojaei@

    1399/06/04 ساعت 18:19

    ای خدا خیر بده به تدوین کنندگان این جدول و دسته‌بندی انجام شده، درسته موج افشاگری درباره تجاوز به راه افتاده اما بسیاری از مواردی که خواندم تجاوز نبود و عمدتا #آزار_جنسی بود. البته این یکی شدن تعاریف هم به محدودیت به کار بردن عنوان #تجاوز در #مطبوعات از چند سال پیش باز می‌گردد!